Jazyková animace

*Poznejte němčinu hravým způsobem!

Kajne Angst fór dér dojčn Šrift und fór dér dojčn Špráche!*

Metoda jazykové animace přibližuje českým a německy mluvícím skupinám jazyk druhé země hravým interaktivním způsobem. Účastníci se seznamují s jeho užitím v každodenních situacích a jsou motivováni ke komunikaci a zájmu o druhou zemi.

Pod vedením našich vyškolených jazykových animátorů absolvujete program, který využívá různá média, rozmanité komunikační strategie a didaktické hry, které se u účastníků setkávají vždy s velkým ohlasem a nadšením.

Podrobnější informace k jazykové animaci naleznete ke stažení po pravé straně této stránky v německém jazyce.

Letáky jazyková animace