• Interaktivní prohlídky města
  • Exkurze do památníků
  • Besedy s pamětníky
  • Výlet do Drážďan
  • Exkurze do institucí
  • Plavby lodí po Vltavě (c)Michael Graber

Nabídka pro české školy

Pragkontakt, pražská pobočka Nadace Brücke/Most zprostředkovává skupinám studentů z českých i německých škol hlubší vědomosti o Praze, podněcuje v nich zájem o sousední země, usiluje o pochopení kulturních i historických odkazů a rovněž umožňuje navázání nových kontaktů s vrstevníky z německy mluvících zemí.

Organizujeme tematické vzdělávací programy navazující na RVP, které využívají metody a formy zážitkové pedagogiky a neformálním způsobem přispívají k osvojení probíraného obsahu a k upevnění klíčových kompetencí.

Nabízíme Vám:

Interaktivní prohlídky města

Kombinace klasické prohlídky s tzv. rallye po městě, během níž účastníci plní přímo v ulicích různé úkoly a poznávají tak město velmi intenzivně a interaktivně.

Exkurze do památníků

Exkurzemi a workshopy v památnících Terezín a Lidice se snažíme u mladých lidí podnítit kritickou reflexi extremistických ideologií.

Exkurze do institucí

Exkurze do neziskových organizací a sociálních zařízení přibližují mladým lidem problematiku, kterou se dané organizace zabývají.

Besedy s pamětníky

Témata české a evropské historie jako je holokaust, pražské jaro, sametová revoluce.

Únikové hry

Hry plné dobrodružství, zábavy, napětí a týmové spolupráce, jejichž cílem je dostat se v omezeném čase ze zamčené místnosti.

Plavby lodí po Vltavě

Mosty , hrady a další pamětihodnosti z vodní hladiny.

Výlet do Drážďan

Organizujeme jednodenní nebo vícedenní zážitkové a poznávací výlety spojené s exkurzemi do škol a institucí. Vhodné pro studenty i kolektivy pedagogů.

Ubytování ve vzdělávacím centru Nadace Brücke/Most v Dražďanech.

Doprovodné služby

Zajišťujeme ubytování v Praze, stravu, dopravu.

Rádi vám sestavíme individuální program dle vašich potřeb a přání na základě našich dlouholetých zkušeností. Naši průvodci mají dlouholetou praxi v oblasti práce s mládeží, zároveň jsou dobře jazykově vybaveni a mohou v případě zájmu připravit program v německém jazyce i pro české skupiny, např. pro třídy s rozšířenou výukou německého jazyka.

Podrobné informace o naší aktuální nabídce naleznete v přiloženém letáku.

Základní ceník

dvouhodinová prohlídka / exkurze: 1200,- Kč

organizační poplatek: 30,- Kč / osoba