Podporovatelé, sponzoři a partneři

Úspěšnou práci Pragkontaktu umožňuje dobrá spolupráce s mnoha kooperačními partnery.

Děkujeme všem našim příznivcům, sponzorům i individuálním dárcům, kteří nám umožňují plnit naše poslání a poskytují nám finanční a morální podporu.

Sponzoří

Partneři