Setkání

Jednou z největších priorit je pro nás organizace jednodenních česko-německých setkání. V uvolněné atmosféře a pod vedením kompetentních referentů mají účastníci všech věkových skupin možnost setkat se se svými vrstevníky z druhé země, věnovat se společně určitému tématu a neformálně si (nejen na dané téma) povídat. Setkání se konají formou workshopu, jehož konkrétní téma se stanoví předem na základě požadavků a přání skupiny.

Kontaktujte nás a dozvíte se, jak se přes nás můžete zúčastnit příjemného a velmi cenného setkání s lidmi z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Další informace