• Hagibor
  • Klub Husita
  • Pilsner Urquell
  • Senát

Návštěvy institucí

Protože se Pragkontakt nesoustředí jen na turistické stránky Prahy, ale snaží se německým i českým skupinám zprostředkovat hlubší vhled do české společnosti, spolupracuje s mnohými sociálními zařízeními a institucemi. V nich je možné po dohodě absolvovat exkurzi, příp. přednášku o problematice, kterou se dané organizace zabývají.

Příklady tematických oblastí, v rámci nichž je možné absolvovat exkurzi:

•    Sociální sféra

•    Zdravotnictví

•    Politika

•    Evropská unie

•    Hospodářství

•    Vzdělávání

•    Kultura

•    Dějiny

•    Literatura

•    Média

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Další informace