Ceny

Náš obecně prospěšný projekt podporují četní sponzoři. Abychom mohli v práci trvale pokračovat, účtujeme poplatek na úhradu nákladů a tímto způsobem pomáháte i Vy stavět mosty.

Výše poplaku na osobu:

7 eur ......… 1 den

12 eur ....… 2-4 dny

17 eur ....… 5 a více dní

Komerční skupiny … podle rozsahu programu.

Náklady pro jednotlivé body programu najdete v následující vzorové kalkulaci.

Nezávaznou kalkulaci nákladů pro Vaši konkrétní cestu do Prahy obdržíte na požádání.

Rádi Vám poskytneme také telefonickou informaci na čísle: 420 222 333 530.

Vzorová kalkulace - délka pobytu 3 dny, velikost skupiny 20 osob

Interaktivní pěší prohlídka města.................................................55 eur

Rozhovor s pamětníky let 68/89...................................................55 eur

Setkání s českými studenty.........................................................zdarma

Rallye městem............................................................................110 eur

Exkurze do sociálního zařízení./instituce......................................36 eur

Stravování a doprovodný program

Jízda lodí po Vltavě s bufetem....................................................429 eur

2x společný oběd /cena pro skupinu/.........................................218 eur

Návštěva divadelního představení/černé divadlo/......................327 eur

OSTATNÍ NÁKLADY

Organizační paušál pro Pragkontakt..........................................240 eur

CELKOVÁ CENA.....................................................................1470 eur

CELKOVÁ CENA NA OSOBU.................................................73,50 eur

Nabízíme také informační materiály, z nichž se dovíte důležité ůdaje pro pobyt ve městě.

Cena složky je 4 eura za kus včetně DPH