Exkurze do památníků

Učte se o historii přímo na místech, na kterých se odehrála: pravidelně organizujeme exkurze do Památníku Terezín a Památníku Lidice, kde nabízíme workshopy v rámci našeho projektu "Co je Ti recht?".

Gedenkstätte Theresienstadt

Terezín je znám především kvůli své roli během druhé světové války, kdy se stal koncentračním táborem pro Židy z protektorátu Čechy a Morava i jiných evropských zemí. Bývalé ghetto i vězení, kde byli od roku 1940 do roku 1945 uvězněni i političtí odpůrci nacistického režimu, se dochovaly v původní podobě dodnes. Během prohlídky Malé pevnosti nebo Muzea ghetta se návštěvníci seznamují s životem v ghettu a s dalšími historickými souvislostmi.

Gedenkstätte Lidice

Památník Lidice byl zřízen za účelem uctění památky vyhlazení Lidic dne 10. 6. 1942. Poté, co zastupující říšský protektor protektorátu Čechy a Morava Reinhard Heydrich zemřel 4. 6. 1942 na následky atentátu, pomstili nacisté jeho smrt tím, že Lidice srovnali se zemí. Všechny lidické muže nad 16 let okamžitě postříleli, ženy byly deportovány do koncentračních táborů a děti odvlečeny. Pouze 19 z celkového počtu 105 dětí, které byly na základě rasistických kritérií germanizovány, nacismus přežilo. Všichni ostatní obyvatelé Lidic zemřeli v plynových komorách vyhlazovacích táborů Chełmno a Ravensbrück.

Dnes lze na místě původní vesnice navštívit pietní území a zhlédnout multimediální výstavu. Nedaleko původních Lidic byly vystavěny a obydleny nové Lidice.

Gedenkstätte Vojna Lešetice

Die Gedenkstätte Vojna Lešetice ist das einzige authentisch erhaltene Gefangenenlager in Mitteleuropa. Zunächst wurde es für deutsche Kriegsgefangene genutzt und diente durch seine Lage an zwei Uranschachten von 1949-1951 als Zwangsarbeiterlager. In den darauffolgenden Jahren waren hier politische Häftlinge des kommunistischen Regimes inhaftiert.

In verschiedenen Rundgängen können die rekonstruierten Originalgebäude des Lagers und das Freigelände besichtigt werden sowie Ausstellungen zum Uranabbau in der tschechischen Geschichte und Werke der zeitgenössischen Kunst.

Die Ausstellung der Gedenkstätte informiert die Besucher/-innen über die Zeit der Verfolgung ab Februar 1948 und den antikommunistischen Widerstand.

    

Gedenkstätte Jáchymov

        

Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete der sowjetische Geheimdienst in Jáchymov und Umgebung einen "tschechoslowakischen Gulag“. Im Rahmen eines Zwangsarbeitslagers, in dem vor allem politische Gefangene der Tschechoslowakei inhaftiert waren, fand der Uranabbau für das damalige sowjetische Atombomben-Projekt statt.

Besucher/innen der Gedenkstätte können bei einem Tagesausflug an der Besichtigung der ehemaligen Urangruben und Arbeitslager von Jáchymov teilnehmen. Die Rundgänge werden von Mitgliedern der Initiative „Političtí vězni.cz“ [Politische Gefangene.cz] kompetent betreut. Diese erfolgen gegebenenfalls in Begleitung eines Zeitzeugen, der während der 1950er Jahre in Jáchymov inhaftiert war und über die damalige Zeit berichten kann.