Hudební představení

Obstaráme Vám vstupenky na hudební vystoupení: na konzert klasické hudby, rockový, jazzový nebo soukromý koncert. Máme nabídku pro každý hudební vkus.

Zdařilé spojení hudby s kulturou můžete zažít při návštěvě soukromého kytarového koncertu Milady Karezové, který se koná v barokním Kostele sv. Salvátora. Nejdříve se při prohlídce seznámíte s historií kostela a na závěr si poslechnete podmanivé tóny španělské a klasické kytary.

Dále existuje v Praze velké množství jazzových klubů jako např. Rockcafé, kde kromě živé hudby nabízejí i divadelní a filmová představení.

Zkrátka nepřijdou ani milovmíci vážné hudby. V Kostele sv. Martina ve zdi a v Bazilice sv. Jiří v areálu Pražského hradu máte možnost si poslechnout koncert Pražského symfonického orchesrtu nebo jiný koncert vážné hudby v prostředí, které je spjato s českými dějinami.

Soukromý kytarový koncert s Miladou Karezovou

Jsme hrdí na to, že Vám můžeme nabídnout výjimečný kytarový koncert umělkyně Milady Karezové, který se od běžných koncertů liší dvěma zvláštnostmi. Za prvé umělkyně vystupuje zcela soukromě a koncert může být uspořádán jen pro skupinu více než patnácti osob kdykoliv podle Vašeho přání. Členové Vaší skupiny mohou získat nezapomenutelný hudební zážitek. Kromě toho je s konzertem spojena prohlídka nádherného jezuitského Kostela sv Salvátora, který stojí u paty Karlova mostu a poskytuje nádherný pohled na město. Můžete tedy spojit prohlídku této památky s kytarovým konzertem plným temperamentu.

Rock Café

Rock Café se vyznačuje hlavně mnohostranným publikem a výbornou atmosférou. Nabízená představení zahrnují divoké rockové konzerty, divadelní a filmová představení nebo čtení. V horním patře najdete bar a obchod s hudedními nosiči, který láká k tomu, aby tady člověk něco objevil.

Bazilika sv. Jiří

Bazilika sv. Jiří je klenot románského umění z 10. století. Nalézá se v areálu Pražského hradu a zve nejen k návštěvě, ale nabízí i koncerty vážné hudby. V nádherné atmosféře si můžete vychutnat koncert Pražských filharmaniků nebo jiného renomovaného orchestru.

Kostel Sv. Martina ve zdi

Jižní zeď Kostela Sv. Martina tvořila dříve část městského opevnění Prahy. Další zvláštností jeho dějin je skutečnost, že byl prvním kostelem, kde bylo laikům při bohoslužbách podáváno Tělo Páně obojím způsobem (tedy způsobem chleba i vína místo pouze ve formě hostie), čímž v Praze začala éra protestantismu. Vychutnejte si v jedinečné atmosféře této památky prvotřídní varhanní konzert.